privacy-policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. เว็บไซต์ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เราได้จัดทำเว็บไซต์ https://yokattathailand.com ให้ใช้งานร่วมกับบริการของเราดังจะอธิบายเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (เรียกว่า “ บริการ ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราผ่านเว็บไซต์ แอป และบริการ
  2. ความยินยอม เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ แอป หรือ บริการของเรา คุณตกลงยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณมอบให้เราโดยสมัครใจตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ไม่ได้มีกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เราจะไม่กระทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าขายหรือการตลาดที่ระบุตัวตนบุคคลโดยเฉพาะ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เราจะไม่ขายหรือให้ใครเช่าข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณออกจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การที่คุณเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ แอป และ/หรือ บริการได้ต่อไป
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เรามีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และ เปิดเผยเพียงข้อมูลที่จำเป็นให้เราสามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้การบริการ เก็บรักษาบัญชีรายชื่อลูกค้า/ผู้เยี่ยมชม ตอบรับความต้องการของคุณหรือให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนอีกทั้งเพื่อการปรับปรุงการบริการ เราจะเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อที่คุณมอบให้เราในการลงทะเบียนสำหรับบริการของเราหรือติดต่อเราในการสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมและเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่คุณจะตกลงให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สามได้
  4. คุกกี้จะมีการใช้บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุกกี้ จะสามารถระบุเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุกกี้ จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์ของบริษัทโดยผู้ใช้ ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุกกี้อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงความสะดวกของลูกค้า แสดงโฆษณาไปยังลูกค้าและรวบรวมสถิติเมื่อมีการใช้บริการจากหุ้นส่วนของบริษัท ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุกกี้จะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจ รายงานรวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของบริษัทให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าดู โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถบล็อกคุกกี้ได้
  5. เราได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเซิร์ฟเวอร์ Transport Layer Security (TLS) 1.3 Protocol เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการใช้เบราว์เซอร์ SSL อาทิ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox และSafari คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการอย่างเป็นความลับ
  6. กระบวนการชำระเงินผ่านระบบตัดบัตรเครดิตของผู้ให้บริการ Payment Gateway ของ Omise ดำเนินการโดย บริษัท โอมิเซะ จำกัด ซึ่งมีความปลอดภายในด้านการทำธุรกรรมทางการเงินอยู่ในระดับสากล ข้อมูลด้านการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต ทาง Yokatta Thailand จะไม่มีการทำสำเนาและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้